arrow
Búsqueda de: Takayuki Suematsu
título 0
director 0
Praying at Dawn
Praying at Dawn (1940)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Chôko Iida, Kôji Mitsui, Chishû Ryû, Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Shozaburo Abe, Munenobu Aburai, Kiyoshi Aono, ...
Un albergue en Tokio
Un albergue en Tokio (1935)
  • 7,2
    269
  • Japón Yasujirō Ozu
  • Takeshi Sakamoto, Yoshiko Okada, Choko Iida, Tomio Aoki, Kazuko Ojima, Takayuki Suematsu