arrow
Búsqueda de: Chen Yongzhong
título 0
director 0
Largo viaje hacia la noche
Largo viaje hacia la noche (2018)
  • 7,1
    252
  • China Bi Gan
  • Tang Wei, Sylvia Chang, Meng Li, Huang Jue, Chen Yongzhong, Lee Hong-Chi, Luo Feiyang
Kaili Blues
Kaili Blues (2015)
  • 6,7
    333
  • China Bi Gan
  • Chen Yongzhong, Guo Yue, Liu Linyan, Luo Feiyang, Xie Lixun, Yang Zhuohua, Yu Shixue, Zhao Daqing