arrow
Búsqueda de: Ko Su-Yun
título 0
director 0
Yi Yi
Yi Yi (2000)
  • 7,6
    1.784
  • Taiwán Edward Yang
  • Wu Nianzhen, Elaine Jin, Kelly Lee, Jonathan Chang, Issei Ogata, Chen Hsi-Sheng, Ko Su-Yun, Tao Chuan-Cheng, ...
Una historia de Taipei
Una historia de Taipei (1985)
  • 7,6
    196
  • Taiwán Edward Yang
  • Hou Hsiao-hsien, Ko I-Chen, Ko Su-Yun, Tsai Chin, Wu Nien-Jen