arrow
Búsqueda de: Akira Takakura
título 0
director 0
Twenty-Year-Old Youth
Twenty-Year-Old Youth (1946)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Shirô Ôsaka, Takeshi Sakamoto, Michiko Ikuno, Toyo Takahashi, Reikichi Kawamura, Kaoru Aikawa, Chuichi Inagawa, Hideko Mimura, ...
Light Wind
Light Wind (1945)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Akiko Futaba, Mikiko Hata, Kôichi Itô, Seiichi Katô, Noboru Kirishima, Mitsuko Miura, Michiko Namiki, Shin'yô Nara, ...
Aiki minami e tobu
Aiki minami e tobu (1943)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Shin Saburi, Chishû Ryû, Kôji Mitsui, Masao Hayama, Yasumi Hara, Mitsuko Ichimura, Kôichi Itô, Seiichi Katô, ...
Haha no kinembi
Haha no kinembi (1943)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Takashi Shimura, Shin Saburi, Kôji Mitsui, Chôko Iida, Shigenobu Chiyo, Yôsuke Hanzawa, Toshio Ichise, Kimiko Inoue, ...
Praying at Dawn
Praying at Dawn (1940)
  • Japón Yasushi Sasaki
  • Chôko Iida, Kôji Mitsui, Chishû Ryû, Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Shozaburo Abe, Munenobu Aburai, Kiyoshi Aono, ...