arrow
Búsqueda de: Masami Furukawa
título 0
reparto 0
Bakugan (Serie de TV)
Bakugan (Serie de TV) (2007)
 • 3,2
  347
 • Japón Mitsuo Hashimoto, Shintaro Itoga, ...
 • Animation
Kotetsushin Jeeg (Serie de TV)
Kotetsushin Jeeg (Serie de TV) (2007)
 • Japón Jun Kawagoe, Junichi Fujise, ...
 • Animation
Fate/stay night (Serie de TV)
Fate/stay night (Serie de TV) (2005)
 • 6,5
  753
 • Japón Yuji Yamaguchi, Kousuke Kobayashi, ...
 • Animation
Planetes (Serie de TV)
Planetes (Serie de TV) (2003)
 • 7,5
  802
 • Japón Goro Taniguchi, Akira Yoshimura, ...
 • Animation
GetBackers (Serie de TV)
GetBackers (Serie de TV) (2002)
 • 6,2
  258
 • Japón Kazuhiro Furuhashi, Keitaro Motonaga, ...
 • Animation
Montana (Serie de TV)
Montana (Serie de TV) (1994)
 • 6,3
  351
 • Japón Tetsuo Imazawa, Masami Furukawa, ...
 • Animation
Los Mumins (Serie de TV)
Los Mumins (Serie de TV) (1990)
 • 6,3
  833
 • Japón Takuo Suzuki, Yorifusa Yamaguchi, ...
 • Animation