arrow
Búsqueda de: Atsutoshi Umezawa
título 0
reparto 0
La familia crece (Marmalade Boy) (Serie de TV)
La familia crece (Marmalade Boy) (Serie de TV) (1994)
 • 6,4
  3.802
 • Japón Yoshihiro Oka, Toru Yamada, ...
 • Animation
Ghost Sweeper Mikami Movie
Ghost Sweeper Mikami Movie (1994)
 • 6,2
  22
 • Japón Atsutoshi Umezawa
 • Animation
Cazafantasmas Mikami (Serie de TV)
Cazafantasmas Mikami (Serie de TV) (1993)
 • 6,4
  73
 • Japón Atsutoshi Umezawa
 • Animation
Dragon Ball Z (Serie de TV)
Dragon Ball Z (Serie de TV) (1989)
 • 7,8
  73.821
 • Japón Akira Toriyama (Creator), Daisuke Nishio, ...
 • Animation
Transformers: Super-God Masterforce (Serie de TV)
Transformers: Super-God Masterforce (Serie de TV) (1988)
 • Japón Yoshikata Nitta, Katsutoshi Sasaki, ...
 • Animation
Xanadu Dragonslayer Densetsu
Xanadu Dragonslayer Densetsu (1988)
 • Japón Atsutoshi Umezawa
 • Animation