arrow
Búsqueda de: Sumie Kuwabara
título 0
director 0
Broken Drum
Broken Drum (1949)
  • Japón Keisuke Kinoshita
  • Tsumasaburo Bando, Toshiko Kobayashi, Masayuki Mori, Sadako Sawamura, Yôko Katsuragi, Chuji Kinoshita, Jûkichi Uno, Kiyo Murakami, ...