arrow
Búsqueda de: Hiroko Sakurai
título 0
director 0
Death Kappa
Death Kappa (2010)
 • 4,4
  22
 • Japón Tomo'o Haraguchi
 • Daniel Aguilar Gutiérrez, Hideaki Anno, Shinji Higuchi, Misato Hirata, Ryûki Kitaoka, Mika, Yakan Nabe, Hiroko Sakurai, ...
Ultraman Max (Serie de TV)
Ultraman Max (Serie de TV) (2005)
 • Japón Shusuke Kaneko, Takashi Miike, ...
 • Sota Aoyama, Hitomi Hasebe, Susumu Kurobe, Hikari Mitsushima, Sean Nichols, Masanari Nihei, Nobuyuki Ogawa, Hiroko Sakurai, ...
Poem
Poem (1972)
 • Japón Akio Jissoji
 • Shin Kishida, Hiroko Sakurai, Saburô Shinoda, Ryô Tamura, Eiko Yanami
Mandara
Mandara (1971)
 • Japón Akio Jissoji
 • Shin Kishida, Kôji Shimizu, Hiroko Sakurai, Ryô Tamura
Ultraman (The Ultra Man)
Ultraman (The Ultra Man) (1967)
 • Japón Hajime Tsuburaya
 • Akiji Kobayashi, Susumu Kurobe, Sandayû Dokumamushi, Susumu Fujita, Akihiko Hirata, Masanari Nihei, Hiroko Sakurai
Ultraman (Ultra Series) (Serie de TV)
Ultraman (Ultra Series) (Serie de TV) (1966)
 • 4,8
  774
 • Japón Eiji Tsuburaya (Creator), Akio Jissoji, ...
 • Susumu Kurobe, Sandayû Dokumamushi, Masanari Nihei, Bin Furuya, Corinne Orr, Hiroko Sakurai, Akiji Kobayashi, Koji Ishizaka, ...
Ultra Q (Serie de TV)
Ultra Q (Serie de TV) (1966)
 • Japón Samaji Nonagase, Toshihiro Iijima, ...
 • Kenji Sahara, Yasuhiko Saijô, Hiroko Sakurai, Yoshifumi Tajima, Ureo Egawa, Yukio Fukutome, Haruyoshi Nakamura, Bin Furuya, ...
Aa bakudan (Oh Bomb!)
Aa bakudan (Oh Bomb!) (1964)
 • Japón Kihachi Okamoto
 • Yûnosuke Itô, Fubuki Koshiji, Ichirô Nakatani, Hideo Sunazuka, Noriko Shigeyama, Akemi Kita, Ikio Sawamura, Ichirô Arishima, ...