arrow
Búsqueda de: Yoshiro Kawazu
título 0
reparto 0
Tokyo 58 (C)
Tokyo 58 (C) (1958)
  • 5,8
    31
  • Japón Hiroshi Teshigahara, Susumu Hani, ...
  • Documentary
Kodomo no me (Eyes of Children)
Kodomo no me (Eyes of Children) (1956)
  • Japón Yoshiro Kawazu
  • Hiroshi Akutagawa, Minoru Oki, Chishû Ryû, Kôji Shitara, Hideko Takamine, Mieko Takamine, Hisako Takihana, Yatsuko Tan'ami