arrow
Búsqueda de: Kôji Shitara
título 0
director 0
Kodomo no me (Eyes of Children)
Kodomo no me (Eyes of Children) (1956)
  • Japón Yoshiro Kawazu
  • Hiroshi Akutagawa, Minoru Oki, Chishû Ryû, Kôji Shitara, Hideko Takamine, Mieko Takamine, Hisako Takihana, Yatsuko Tan'ami